Montaż liter 3D

Montaż liter 3D

Litery 3D ze styroduru, z plexi, czy z dibondu wewnątrz pomieszczenia możemy przykleić za pomocą kleju lub taśmy dwustronnej samoprzylepnej.

Wraz z literami możecie Państwo zamówić: szablon montażowy (pomaga umieścić każdy znak w odpowiednim miejscu) oraz usługę podklejenia liter taśmą samoprzylepną dwustronną. W ten sposób wraz z literami otrzymujemy zestaw gotowy do montażu.

Aby montaż liter przebiegł sprawnie i był trwały, prosimy przestrzegać następujących punktów:

1. Przed przystąpieniem do montażu koniecznie jest dokładne oczyszczenie powierzchni do której będą mocowane litery. Niedopuszczalny jest montaż na powierzchniach zakurzonych, tłustych czy mokrych. Prosimy dokładanie odczyścić miejsce gdzie będą montowane litery. Ścianę należy odkurzyć. Powierzchnie z tworzyw sztucznych, powierzchnie gładkie należy dodatkowo odtłuścić.

2. Przykładając szablon do miejsca montażu określ dokładnie miejsce gdzie mają być mocowane litery. Szablon można dowolnie przestawiać aby znaleźć odpowiednie miejsce, sprawdzić poziom. Po dokonaniu wyboru szablon można przykleić do podłoża taśmą malarską.

3a. Jeśli zamówione litery są podklejone taśmą samoprzylepną:
Połóż każdy znak licem do podłoża - tak, żeby mieć dostęp do taśmy dwustronnej naniesionej przez naszą firmę. Warstwę ochronną taśmy zdejmuj nożykiem segmentowym. Nie dotykaj powierzchni taśmy palcami, nie dopuść do zakurzenia czy przyczepienia się innych zabrudzeń. Po zdjęciu warstwy ochronnej z każdej części taśmy niezwłocznie umieść literę w jej miejscu w szablonie. Delikatnie dociśnij całość. Nie ruszaj już znaku, nie odklejaj i nie ciągnij. Jeśli odkleisz teraz znak należy wymienić taśmę samoprzylepną na nową. 

 3b. Jeśli zamówione litery nie są podklejone taśmą samoprzylepną:
Połóż każdy znak licem do podłoża. Odtłuść powierzchnię. Nanieś klej na literę. Niezwłocznie umieść literę w jej miejscu w szablonie. Delikatnie dociśnij całość. Ewentualny nadmiar kleju usuń wilgotną szmatką.

Reklamacje na uszkodzenia powstałe w wyniku odczepieniu się liter od podłoża, w przypadku montażu którego dokonał klient - nie będą rozpatrywane. Jest to konsekwencją faktu, że nie możemy zweryfikować czy klient dochował wszelkiej staranności podczas montażu.