Użytkowanie i czyszczenie folii

Użytkowanie i czyszczenie folii

Grafika wykonana z folii ploterowych - czyli folii w kolorze lub folii szronionych - wycinana w kształt i naklejona na powierzchnie płaskie:
 
Szybę lub inną powierzchnię z grafiką, w celu usunięcia zabrudzeń, przecieramy ściereczką z mikrofibry lub miękką gąbką zmoczoną wodą połączoną z delikatnym płynem do szyb lub innym delikatnym środkiem myjącym. Używanie rozpuszczalników czy środków czyszczących agresywnych jest niedopuszczalne. Mogą one uszkodzić folię, powodować jej odklejanie, uszkodzenie, wybłyszczanie (w przypadku folii matowych) lub matowienie (w przypadku folii błyszczących). Niedopuszczalne jest tarcie, mycie wodą pod ciśnieniem, używanie gorącej wody. W każdym przypadku należy zachować szczególną ostrożność podczas oczyszczania grafiki z zabrudzeń. Absolutnie wykluczyć należy stosowanie szorstkich narzędzi i materiałów. Należy unikać kontaktu folii z takimi substancjami jak rozpuszczalnik, benzyna, olej napędowy lub inne podobne. Mogą one uszkodzić folię.